PMO

Iedere organisatie wil graag gezonde en vitale medewerkers. Als werkgever kunt u gezonde keuzes stimuleren, maar werknemers zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor hun eigen inzetbaarheid. Om medewerkers te activeren hun gezondheid en vitaliteit te verbeteren, kunt u er als organisatie voor kiezen om een Preventief Medisch Onderzoek in te zetten.

Wat is een PMO?

Het preventieve medische onderzoek (PMO) bevat zowel het PAGO (Arbo-wet art 18), als onderzoek naar werkvermogen en vitaliteit. De uitslagen van het onderzoek worden samengevat in een persoonlijk advies. Vervolgens vindt er in een gesprek een triage plaats. Triage wil zeggen: is er reden om verder in actie te komen? En zo ja: wat moet er gebeuren?

Workability

De centrale vraag die in de triage wordt beantwoord is: Is er een goede workability? Met andere woorden: Past de persoon op het werk en past het werk op de persoon? Nu en ook later? Is de medewerker vitaal en gemotiveerd,  heeft hij/zij het gewenste fysiek, psychisch en sociaal arbeidsvermogen? En als dit niet zo is, welke interventies kunnen er dan worden ingezet om dit te verbeteren?

Groepsinterventies en beleid

Het PMO levert informatie op over de gezondheid en vitaliteit van de gehele groep medewerkers, of over een subgroep. Daarnaast levert het informatie op over de risico’s en ervaren hinder op het werk. Denk hierbij aan Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en fysieke belasting. Samen met de RI&E,  levert deze informatie het management munitie om beleid te maken wat deze risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn verder vermindert.