Het match-model

In onze verzuimbegeleiding staat het ‘Match-model’ centraal. Met onze onderscheidende en integrale methode kijken wij op elk niveau naar de match tussen mens en werk. 

De Mismatch

Wij spreken van een ‘mismatch’ wanneer er (tijdelijk) sprake is van verzuim. Dit kan veroorzaakt worden door diverse factoren. Zo kan een medewerker last hebben van medische klachten, maar vaak is er bij verzuim ook sprake van problemen in de privé- en/of werksituatie. 

Wij vinden het belangrijk om goed te onderzoeken wat de echte oorzaken zijn achter verzuim. Door deze diepere oorzaken aan te pakken, zorgen wij er niet alleen voor dat uw medewerkers herstellen, maar ook dat hun herstel duurzaam is en daarmee ‘future proof’. Werken naar vermogen en met eigen regie van de medewerker is hierbij altijd onze insteek. 

Dreigende mismatch

Wij richten ons ook op het preventief aanpakken van toekomstig verzuim. Binnen organisaties is ook vaak sprake van mensen die dreigen te verzuimen, de ‘dreigende mismatches’. Dit zijn medewerkers die nu nog aan het werk zijn, maar waarvan het functioneren niet optimaal is en de kans groot is dat zij op (korte) termijn zullen uitvallen. 

Samen met HR en leidinggevenden krijgen wij scherp om welke medewerkers het gaat en wat de achterliggende oorzaken zijn. Samen zoeken we naar preventieve interventies op individueel gebied of verbeteringen in het beleid van de organisatie. Ook trainen wij leidinggevenden en werknemers om goed naar elkaar te luisteren en in gesprek te gaan over de wederzijdse behoeften. Eigen regie staat hierbij steeds centraal. Zo helpen wij uw organisatie dreigend verzuim te identificeren en te verminderen. 

De Match

Gelukkig zitten de meeste medewerkers op hun plek, dit zijn de toekomstbestendige ‘matches’. Dit zijn medewerkers die werk doen dat bij hen past, in een organisatie die bij hen past. Met onze op maat gemaakte dienstverlening creëren wij meer duurzame matches binnen uw organisatie en versterken wij reeds bestaande matches. 

Wij doen dit onder andere door HR en leidinggevenden te trainen in het voeren van de dialoog. Door met elkaar in gesprek te blijven kunnen mens en werk met elkaar mee blijven groeien. Matching verandert continu. Het vraagt om langdurige aandacht en acties, zodat de match ook in de toekomst blijft bestaan. 

Het Match-model in meer detail

Het Match-model, hiernaast toegevoegd als figuur, laat zien dat duurzame inzetbaarheid en verzuimbeheersing nauw samenhangen met de bedrijfsvoering van een organisatie en met loopbaanvraagstukken van medewerkers. 

Ook toont het model dat er een wederkerige relatie is tussen matches en (dreigende) mismatches in een organisatie. Hoe meer groen (match!), hoe minder oranje (dreigende mismatch) en rood (mismatch).