Contact

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Bel ons op 072 – 7111 244

Contactgegevens

Postadres
Robijnstraat 16

Telefoon
072 – 7111 244

Informatie
[email protected]

Spreekuurlocatie Alkmaar

Hoofdgebouw
Robijnstraat 16 1812 RB Alkmaar

Vragen over onze dienstverlening? Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met u op!

  Veelgestelde vragen

  Wat moet ik als werkgever regelen aan de hand van de Arbowet?

  • Een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren naar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de organisatie.
  • Een plan van aanpak opstellen met daarin aangegeven welke risico’s er zijn, hoe ze worden aangepakt en binnen welke termijn.
  • Zorgen dat werknemers zich kunnen wenden tot een op arbogebied deskundige collega-werknemer (bijvoorbeeld door het opleiden/aanstellen van een preventiemedewerker) of andere deskundige.
  • Zorgen dat ook psychosociale arbeidsbelasting voorkomen of beperkt wordt. Denk aan zaken als  seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweegbrengen.
  • Zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van de gezondheid- en veiligheidsrisico’s bijde werkzaamheden die ze moeten uitvoeren, en bekend zijn met de maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken.
  • Zorgen dat arbeidsongevallen direct aan de Arbeidsinspectie worden gemeld zodra er sprake is van overlijden,  blijvend letsel of ziekenhuisopname. Ook moet de werkgever bijhouden hoeveel en welke van de gemelde arbeidsongevallen en van bijna ongevallen (die uiteraard niet de dood tot gevolg hebben gehad) hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen.
  • Doeltreffende maatregelen nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezigen.
  • Werknemers periodiek in de gelegenheid stellen een onderzoek naar hun gezondheid in relatie tot het werk te ondergaan. Hiermee kunnen in een vroeg stadium mogelijke gezondheidsklachten opgespoord worden die gerelateerd zijn aan risico’s in het werk.

  Krijg ik een vaste bedrijfsarts?

  Ja, ieder bedrijf dat een contract heeft met Van Altena & de Jongh krijgt een vaste bedrijfsarts toegewezen. In voorkomende gevallen kunt u natuurlijk wel te maken krijgen met zijn of haar vaste vervanger als de eigen bedrijfsarts afwezig is.

  Hoe wordt de privacy gewaarborgd?

  Werknemers hebben er recht op dat de aan de bedrijfsarts toevertrouwde (medische) informatie zorgvuldig wordt behandeld. In ons privacyregelement staat daarom uitvoerig beschreven hoe Van Altena & de Jongh medewerkers beschermt tegen elke vorm van oneigenlijk gebruik.

  Ik ben nog geen klant, maar ik wil graag weten wat de mogelijkheden zijn van de dienstverlening van Van Altena & de Jongh

  Neem dan contact op met onze sales manager Henk Oosterhoff. Hij geeft u graag meer informatie over onze dienstverlening.

  Waar kan ik terecht met vragen over een factuur?

  Vragen over ontvangen facturen kunt u mailen naar: financië[email protected]

  Ik wil graag meer informatie over de inzet van de psycholoog/bedrijfsmaatschappelijk werker ontvangen. Kan ik mijn medewerker hiervoor aanmelden?

  Wij zetten onderzoek en gerichte interventies in om de voortgang van het re-integratieproces van medewerkers te vergroten. Voor meer informatie kunt u mailen naar: [email protected]

  Ik wil mijn RI&E laten toetsen, waar kan ik dit aanvragen?

  Voor vragen over Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) kunt u mailen naar: [email protected]

  Waar kan ik een klacht indienen?

  Eenvoudige klachten proberen wij direct op te lossen, hiervoor is geen formulier nodig. U bespreekt het probleem gewoon met de betreffende medewerker.

  Is uw klacht ingewikkelder van aard, dan leest u in de klachtenprocedure hoe u dit aan kunt pakken.

  Ik wil mijn consult verzetten. Is dit mogelijk?

  Het is alleen mogelijk een afspraak te annuleren of te verplaatsen met toestemming van uw werkgever. Het annuleren of verplaatsen kan tot 48 uur voor uw afspraak.

  Ik weet niet bij wie, op welke locatie, en hoe laat ik een afspraak heb. Waar kan ik deze informatie terugvinden?

  U heeft via de mail een uitnodiging gekregen voor uw spreekuur. Hierop staan de datum, tijdstip en locatie van je afspraak vermeld. Mocht u deze informatie niet terugvinden, dan kunt u contact opnemen met onze planning via: [email protected]

  Ik ben het niet eens met het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

  Wanneer u en uw werkgever het niet met elkaar eens zijn of wanneer u het zelf niet eens bent met het advies van uw bedrijfsarts, dan zijn er diverse mogelijkheden voor een herbeoordeling. Wij raden aan dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met uw eigen bedrijfsarts om met hem/haar te bespreken wat in uw geval het beste is.

  Waar kan ik een klacht indienen?

  Eenvoudige klachten proberen wij direct op te lossen, hiervoor is geen formulier nodig. U bespreekt het probleem gewoon met de betreffende medewerker.

  Is uw klacht ingewikkelder van aard, dan leest u in de klachtenprocedure hoe u dit aan kunt pakken.

  Hoe onafhankelijk is de bedrijfsarts?

  Onze bedrijfsartsen zijn ten alle tijden onafhankelijk. Als medische professional weegt de bedrijfsarts de belangen van zowel werkgever als werknemer aan elkaar af.  Het advies van de bedrijfsarts is altijd gericht op het realiseren van herstel en re-integratie.

  Kan ik informatie uit mijn eigen medische dossier inzien?

  Dat kan. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij Van Altena & de Jongh.

  Krijgt mijn werkgever mijn gegevens te zien?

  Uw werkgever krijgt algemene informatie over het verzuim in de eigen organisatie te zien. Hieruit valt niet te herleiden wat de reden is van het verzuim van een individuele werknemer. Wat uw persoonlijke dossier betreft, de werkgever ziet wel de conclusies van de bedrijfsarts over de mogelijkheden om uw werk te hervatten en de begeleidingsafspraken die wij met u maken.