RI&E

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het bevorderen van de veiligheid en gezondheid van je medewerkers. Om dit goed te kunnen doen is het verstandig om alle risico’s binnen het bedrijf in kaart te brengen. Dit kan door middel van een Risico- Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E). Door te weten welke risico’s er spelen binnen jouw organisatie, kun je de goede preventieve maatregelen nemen die de gezondheid en veiligheid van je medewerkers bewaakt.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De RI&E is een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid binnen je organisatie te bevorderen. De RI&E brengt namelijk alle arbeidsrisico’s in de kaart. Je kunt daarbij denken aan risico’s met betrekking tot fysiek werk, maar ook met betrekking tot beeldschermwerk, agressie, discriminatie of een te hoge werkdruk. Het in de kaart brengen van deze risico’s zorgt ervoor dat je deze gericht kunt aanpakken. Dit leidt tot veiliger, gezonder en efficiënter werk. Én tot minder verzuim.

Aan de slag met de RI&E

Als organisatie heb je meerdere mogelijkheden wat betreft het uitvoeren van een RI&E. De RI&E kan uitgevoerd worden door een van onze arbeidsdeskundige, maar je kunt er ook voor kiezen om deze zelf uit te voeren en door ons te laten toetsen. Heeft jullie organisatie een preventiemedewerker in dienst? Dan kan hij of zij ook getraind worden in het uitvoeren van de RI&E middels onze preventiemedewerker training.