WVP en Visma Verzuim

De wet verbetering poortwachter is een Nederlandse wet met als doel het beperken van langdurig verzuim. Werkgever, werknemer en arbodienst spannen zich gezamenlijk in voor een gezonde en snelle re-integratie. Dit doen zij aan de hand van een aantal tijdsafhankelijke verplichtingen. Om de re-integratie soepel te laten verlopen én loonsancties vanuit het UWV te voorkomen, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze verplichtingen.

 

 

De wet verbetering poortwachter

De training wet verbetering poortwachter helpt deelnemers aan een goed begrip over de verplichtingen waar zij aan moeten voldoen tijdens de re-integratie. De training wordt gegeven aan de hand van onze Verzuimapplicatie die het mogelijk maakt de verplichtingen goed te monitoren en de juiste verslagen vast te leggen.  Op deze manier zijn alle partijen betrokken bij de re-integratie en is er ten alle tijden een volledig dossier.

Voor wie

Deze training is geschikt voor zowel leidinggevenden als HR medewerkers. De training kan individueel gegeven worden of in groepen.

Resultaten van deze training

  • Een goed begrip van de Wet Verbetering Poortwachter.
  • In staat zijn de re-integratie goed te monitoren.
  • Weten welke acties men moet uitvoeren.
  • Praktisch kunnen werken met onze Verzuimapplicatie.

 

Wat zeggen onze klanten?

Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
Adviseur HR

De uitleg is duidelijk, praktijkgericht en, heel belangrijk, de trainers bieden voldoende ruimte voor vragen. Het was veel informatie in één keer, maar de basis is gelegd.