Gezondheidsbeleid voor een overheidsorganisatie

Bij een grote klant deden wij onderzoek naar het werkvermogen van (groepen) medewerkers.

De klantbehoefte

Het bedrijf had ons gevraagd advies uit te brengen over beleid en acties die de gezondheid en inzetbaarheid van haar mensen positief konden beïnvloeden, en gaf aan een hogere mate van ‘zelfsturing’ van haar team en medewerkers na te streven.

Onze werkwijze

Voor ons onderzoek maakten we gebruik van vragenlijsten en zetten we onze arbeids- en organisatiedeskundige in voor 1-op-1-gesprekken. De uitgevoerde analyse bleek zeer inzichtelijk én positief. Zowel het management als de Ondernemingsraad ging met onze bevindingen aan de slag en haalde hier vier speerpunten uit, waar vervolgens beleid op werd geformuleerd.

De adviezen waren tevens gekoppeld aan wetgeving – zoals de Arbowet en PSA –zodat deze ook goed afgedekt waren. Op basis van de bevindingen gaf de klant ook aan behoefte te hebben aan extra medisch onderzoek van haar personeel. Zo ontstond een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), met zowel persoonlijk als organisatieadvies

De resultaten

  • Een effectief gezondheidsbeleid
  • Hernieuwde aandacht voor de Arbowet
  • Toekomstbestendig organisatieadvies