Cases

Op deze pagina vindt u een selectie van ons werk waar we trots op zijn en dat duidelijk laat zien wat we onze klanten te bieden hebben. Vanwege de gevoelige aard van ons werk worden de zaken geanonimiseerd. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.

Een greep uit ons werk

Gezondheidsbeleid voor een overheidsorganisatie

Het bedrijf had ons gevraagd advies uit te brengen over beleid en acties die de gezondheid en inzetbaarheid van haar mensen positief konden beïnvloeden, en gaf aan een hogere mate van ‘zelfsturing’ van haar team en medewerkers na te streven.

Lees meer

Advisering bij een grote scheepsbouwer

Deze organisatie kende een relatief hoog verzuimcijfer, en gezien de fysieke aard van het werk was een kritische doorlichting van inzetbaarheids- en tevredenheidsvraagstukken bepaald geen overbodige luxe.

Lees meer

Mens en werk matchen bij een ziekenhuis

Een groot ziekenhuis uit de regio benaderde ons voor een uitdagende klus. De leiding wilde laten onderzoeken of het huidige team en de gehanteerde werkwijze nog goed ‘matchten’ met de missie en visie van het ziekenhuis.

Lees meer