Mens en werk matchen bij een ziekenhuis

Een groot ziekenhuis uit de regio benaderde ons voor een uitdagende klus om mens en werk te matchen met hun missie en visie.

Verzuimanalyse

Een groot ziekenhuis uit de regio benaderde ons voor een uitdagende klus. De leiding wilde laten onderzoeken of het huidige team en de gehanteerde werkwijze nog goed ‘matchten’ met de missie en visie van het ziekenhuis. Een noodzakelijke stap, aangezien het verzuim hoger lag dan de benchmark en het bedrijf een hoge kostenpost bezorgde.

Onze werkwijze

We stelden een team van drie experts samen – een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O), een bedrijfsarts en een adviseur arbeid en gezondheid. Samen gingen zij in overleg met het management om tot een aantal gezamenlijke doelen te komen.

Het onderwerp verzuim werd bespreekbaar gemaakt middels training- en coaching sessies op de werkvloer. Dit versterkte tevens het gevoel van eigenaarschap op de werkvloer. Ook de WGA-intrede en werknemerstevredenheid gemeten en er werden meerdere acties gepland om de onderlinge dialoog te versterken.

De resultaten

  • Verzuimreductie
  • Verminderde kosten
  • Een gezonde werkomgeving
  • Een gevoel gehoord te worden
  • Eigenaarschap op de werkvloer