Inzicht Scan

Bij Van Altena & de Jongh geloven we dat gezondheid veel meer omvat dan de afwezigheid van ziekte of klachten. Gezondheid draait om een balans tussen je fysieke, emotionele, mentale, sociale en spirituele welzijn. Deze dimensies staan met elkaar in verbinding én beïnvloeden elkaar. Zo kan mentale stress fysieke symptomen veroorzaken, terwijl goede sociale relaties je mentale welzijn verbeteren.

Inzicht in de algehele gezondheid

Een compleet beeld van gezondheid vereist inzicht in al deze dimensies. Vanuit dit inzicht kun je als mens proactief aan de slag om de balans te verbeteren, waardoor je een gezonder leven kunt leiden met meer voldoening en zingeving. Hoewel je hier zelf de regie over hebt en alleen zelf kunt veranderen, kun je soms best een steun in de rug gebruiken.

Werkgevers spelen een belangrijke rol

Wij geloven dat werkgevers hier een belangrijke rol in kunnen spelen. Als mens besteden we immers een groot deel van ons dagelijks leven op het werk. Door aandacht te schenken aan preventie, gezonde leefstijlkeuzes, sociaal welzijn en mentale gezondheid kun je als werkgever de algehele gezondheid van medewerkers beïnvloeden en daarmee indirect hun functioneren verbeteren.

Maar, waar begin je als werkgever?

Maar waar moet je beginnen? Als werkgever is het niet altijd duidelijk waar je het beste kunt starten om je medewerkers optimaal te ondersteunen bij het verbeteren van hun gezondheid. Hier komen wij in beeld. Als adviesbureau werk en gezondheid helpen we onze klanten bij het opzetten van een op maat gemaakt programma dat een zo compleet mogelijk inzicht biedt in de gezondheid van medewerkers. Met inzicht in de eigen gezondheid weet iemand vaak beter wat hij zelf te doen heeft, om optimaal gezond te (blijven) functioneren, of welke hulp daarbij nodig is. Wij noemen dit de Inzicht Scan.

De Inzicht Scan

De Inzicht Scan heeft als doel om medewerkers een goed beeld te geven van hun gezondheid, waarbij alle relevante dimensies in aanmerking worden genomen.

We doen dit door toegespitste vragenlijsten in te zetten die aansluiten bij de situatie en behoeften van de medewerkers.

Routeplan

Voor het bepalen van deze behoeften, starten we altijd met een gesprek met de leidinggevenden binnen de organisatie. Zij zijn meestal het beste op de hoogte van wat er speelt binnen hun team en met hun medewerkers.

Vanuit de gedachtegang dat we alleen zinnig onderzoek leveren, vermijden we dubbel werk door bestaande onderzoeksresultaten, zoals RI&E’s en PMO’s te integreren.

Vervolgens kiezen we de meest geschikte vragenlijsten en zetten deze klaar op ons online platform.

Inzicht Scan in de praktijk

Medewerkers kunnen online de Inzicht Scan invullen. Ze beginnen altijd met een aantal standaard vragenlijsten, waardoor een profiel wordt opgesteld. Op basis daarvan kunnen ze kiezen voor verdiepende vragenlijsten die zijn gericht op specifieke gezondheidsdimensies.

Na het invullen van de vragenlijsten en het bekijken van de resultaten, hebben medewerkers de vrijheid om vervolgstappen te kiezen, zoals een preventief gesprek met een leefstijl bedrijfsarts of een psycholoog bij meer emotionele klachten. De medewerker is in de lead en staat aan het roer van zijn of haar gezondheidsreis.

Organisatieadvies

Naast de individuele trajecten bieden we ook kwalitatieve rapportages en organisatieadvies op basis van de resultaten van de vragenlijsten. We identificeren trends die we tijdens de vervolgtrajecten van medewerkers waarnemen en bieden begeleiding en coaching aan leidinggevenden of teaminterventies, wanneer dat nodig is.

Omdat we per afdeling of team meten en kijken is de rapportage spot-on en zijn vervolg stappen naar aanleiding van de uitkomsten makkelijk te concretiseren naar de betreffende afdeling.

Wil je meer informatie over de Inzicht Scan?

Onze arts bedrijfsgeneeskunde Marieke Bon is specialist op het gebied van preventie en leefstijl en neemt je graag mee in onze Inzicht Scan tijdens een vrijblijvend gesprek.

Voor algemene vragen kun je ook contact opnemen met [email protected]

Meer lezen?

Wil je meer weten over de invloed van leefstijl en leefomgeving op onze gezondheid, lees dan ook eens dit blog over gezond oud worden in de Blue Zones.

 

 

Inzicht Scan komt in aanmerking voor de MDIEU subsidie!

Wist je dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het zich tot doel heeft gesteld om duurzame inzetbaarheid tot een vanzelfsprekendheid te maken voor werkend Nederland?

Als onderdeel van deze inspanning heeft het ministerie van SZW de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) in het leven geroepen.
Deze regeling stelt aanzienlijke financiële middelen beschikbaar voor bedrijven en sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid.

Ook de Inzicht Scan valt onder deze subsidie! Benieuwd naar de mogelijkheden? Lees hier meer over de MDIEU subsidie.