MDIEU-subsidie

Gezond en vitaal met subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven

Duurzame inzetbaarheid is een essentieel aspect van een gezonde en vitale organisatie. Het houdt medewerkers gemotiveerd, gezond en productief. Het liefst wil iedereen gezond door blijven werken tot aan hun pensioen. Toch lukt dit helaas niet altijd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft zich tot doel gesteld om duurzame inzetbaarheid tot een vanzelfsprekendheid te maken voor werkend Nederland.

De MDIEU-subsidie: jouw kans op financiële ondersteuning

Als onderdeel van deze inspanning heeft het ministerie van SZW de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) in het leven geroepen. Deze regeling stelt aanzienlijke financiële middelen beschikbaar voor bedrijven en sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid.

Daarnaast voorziet de subsidie in tijdelijke financiële ondersteuning voor oudere werknemers, die vanwege gezondheidsredenen of zwaar werk, moeite hebben om door te werken tot de AOW-leeftijd.

Wat zijn de mogelijkheden voor investeringen?

Als organisatie kun je onder andere investeren in de volgende thema’s, benoemd door SWZ:

 • Bevordering van gezond, veilig en vitaal werken.
 • Bevordering van goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap.
 • Stimulering van een leven lang leren en arbeidsmobiliteit.
 • Bewustwording van duurzame inzetbaarheid en eigen regie van werknemers op hun loopbaan.

Hoe kom je in aanmerking voor de MDIEU-subsidie?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dien je als organisatie een aantal stappen te doorlopen:

 1. Voer een bedrijfsanalyse uit die inzicht biedt in de specifieke uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie.
 2. Stel een activiteitenplan op waarin de maatregelen worden beschreven die je wilt nemen om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Dit plan omvat ook een begroting waarvoor je de gehele MDIEU-subsidie aanvraagt.
 3. Registreer je organisatie als subsidieaanvrager op het Subsidieportaal Uitvoering van Beleid.
 4. Dien de subsidieaanvraag in, inclusief de bedrijfsanalyse, het activiteitenplan en de begroting. De beslissing volgt binnen dertien weken.

Ook de bedrijfsanalyse komt in aanmerking voor subsidie van maximaal 5000 euro. Deze wordt aangevraagd bij de gehele MDIEU subsidieaanvraag. De kosten dienen in eerste instantie voorgeschoten te worden door de organisatie zelf.

De laatste aanvragen voor 2023 kunnen ingediend worden t/m 31 november. Hierna volgen nieuwe data voor het tijdvak in 2024.

Waarom is investeren in Duurzame Inzetbaarheid van belang?

Werken aan Duurzame Inzetbaarheid betekent werken aan de groei en ontwikkeling van mens én organisatie. De kern ligt in de vitaliteit van mensen. Om duurzaam inzetbaar te zijn dien je werk te doen dat goed bij je past en in staat te zijn om te gaan met zowel de hoogte- als dieptepunten die op je pad komen.

Wanneer je als medewerker werkt aan je eigen inzetbaarheid, lever je een bijdrage aan het realiseren van de eigen ambities én die van de organisatie. Als werkgever kun je medewerkers voorzien van mogelijkheden om hun inzetbaarheid op peil te houden en hen stimuleren hier gebruik van te maken.

Langetermijn visie

Duurzame inzetbaarheid is geen thema waar je ‘zomaar’ aan begint. Ook overmorgen en volgend jaar moet het renderen. Het is daarom belangrijk om eerst na te denken waarom duurzame inzetbaarheid belangrijk is voor jouw organisatie en wat je door middel van beleid en interventies wilt oplossen of realiseren.

Wij denken graag mee!

Van Altena en de Jongh ziet duurzame inzetbaarheid als een investering in de toekomst, de groei én het succes van mens en organisatie.

We ondersteunen onze klanten bij het vormgeven of verder ontwikkelen van de duurzame inzetbaarheid binnen hun organisatie. Daarbij geloven we in het gezamenlijke bundelen van onze krachten en talenten en in het samenwerken als één team. Zo zijn we sneller in staat om beweging te realiseren op alle aspecten die spelen bij duurzame inzetbaarheid.

Dienstverlening in drie stappen

Wij bieden integrale dienstverlening aan organisaties die serieuze plannen hebben voor het investeren in Duurzame Inzetbaarheid en het aanvragen van de MDIEU-subsidie.

Onze dienstverlening onderscheidt zich in de volgende stappen:

 1. Bedrijfsanalyse:

Duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk. Een effectieve aanpak die rekening houdt met de context van een bedrijf en de verschillende doelgroepen.

Wij voeren de gevraagde bedrijfsanalyse uit binnen jouw organisatie door middel van:

 • Deskresearch op basis van beschikbare informatie, zoals personeels- en bedrijfsgegevens, personeelsopbouw, het ziekteverzuim, het verloop etc.
 • Het in kaart brengen van wat er al geregeld is binnen de organisatie.
 • Werksessies, enquêtes en/of interviews met werknemers met verschillende functies en rollen.
 • Het opstellen van een concrete case. We bespreken waarom duurzame inzetbaarheid belangrijk is voor jouw organisatie en welk rendement jullie wensen te behalen.
 • Het formuleren van duurzame inzetbaarheidsdoelen.

De in te zetten middelen zijn altijd afhankelijk van wat het beste past bij jouw organisatie en situatie.

 1. Ontwikkelen van een activiteitenplan en begroting

De inhoud van het activiteitenplan komt voort uit de bedrijfsanalyse, waarin kansen en probleemgebieden geïdentificeerd werden. Wij ondersteunen op strategisch niveau door mee te denken over de inhoud van het plan, het schrijven van het activiteitenplan en het opstellen van de projectbegroting.

 1. Hulp bij de aanvraag

Als organisatie kun je ervoor kiezen om de subsidieaanvraag zelf in te dienen. Blijkt dit in de praktijk toch lastig? Dan kunnen we je in contact brengen met een subsidieaanvrager die de aanvraag kan verzorgen op basis van no cure, no pay!

Kosten voor het MDIEU traject:

De kosten voor het uitvoeren van de bedrijfsanalyse en het opstellen van het activiteitenplan incl. begroting bedragen € 10.000.

Wij brengen je kosteloos in contact met een subsidieaanvrager, de verdere afhandeling dient buiten ons te geschieden.

 

In gesprek over de uitvoering van het activiteitenplan?

Het bovenstaande traject bereidt jouw organisatie voor bij het aanvragen van de MDIEU subsidie. De bedrijfsanalyse en het activiteitenplan incl. begroting vormen de basis voor de aanvraag.

Daarnaast kunnen wij vanuit onze inhoudelijke expertise ondersteunen bij het uitvoeren van het activiteitenplan. Zo kunnen we ingezet worden bij de uitvoering van activiteiten zoals:

 • Ondersteunen bij het ontwikkelen van een beleid voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • Bewustwording vergroten en voorlichting geven over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • Versterken van de eigen regie en gespreksvoering rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • Ondersteunen bij het ontwikkelen van een loopbaanbeleid en loopbaanplan.

Onze afzonderlijke diensten, zoals trainingen en workshops, komen ook in aanmerking voor deze subsidie.

Inzicht Scan

Ook kan onze nieuwste tool de Inzicht Scan worden ingezet voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid. De Inzicht Scan is gericht op het verbeteren van de algehele gezondheid van medewerkers en wordt opgevolgd door interventietrajecten die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van jouw organisatie.

Neem gerust contact op voor meer informatie over ons aanbod. We gaan graag vrijblijvend in gesprek

Belangrijke details met betrekking tot de subsidie:

 • Arbeidsorganisaties, waaronder bedrijven en stichtingen, kunnen de subsidie aanvragen.
 • Het drempelbedrag voor de aanvraag is €150.000. Met een maximale subsidie van 50% komt de drempelwaarde van de subsidie neer op €75.000.
 • Het aanvraagtijdvak voor 2023 loopt van 1 september t/m 30 november.
 • Er komt een nieuw aanvraagtijdvak in 2024 (exacte data volgen)
 • Voor 2023 is er een budget van €7,5 miljoen beschikbaar voor aanvragen tot €300.000 subsidie en €75 miljoen voor aanvragen van €300.000 en meer.
 • De subsidie is opgedeeld in 50% voor duurzame inzetbaarheid, 25% voor eerder stoppen met werken en €5000 voor de bedrijfsanalyse.
 • Voor het toepassen van de RVU (regeling vervroegd uittreden) dien je ook te investeren in Duurzame Inzetbaarheid.
 • Het is niet toegestaan om de MDIEU subsidie te stapelen met andere subsidies.