Leven in een Blue Zone: Gezond oud worden! Hoe dan en wat kunnen wij daarvan leren?

Ga eens bij jezelf na: hoeveel mensen ken je in jouw omgeving die negentig jaar of ouder zijn, en ook nog in goede gezondheid verkeren? Waarschijnlijk niet zo veel.

Oud worden, zonder chronische ziekte, komt steeds minder voor in onze westerse wereld. We hebben meer kennis en meer mogelijkheden – maar we worden er niet gezonder op. Sterker nog, we zijn nog nooit zo ziek, dik, verslaafd en verdrietig geweest. Hoe kan dit?

Het antwoord is te herleiden naar onze leefstijl en onze leefomgeving.

Deze aspecten hebben de meeste invloed op onze gezondheid. Meer dan onze genen, die maar 20% van invloed zijn op onze levensduur en onze gezondheid.

Het is dan ook interessant om te kijken naar die gebieden op aarde waar men bovengemiddeld oud wordt en in goede gezondheid leeft, tot het moment van overlijden.

Onderzoek heeft vijf regio’s geïdentificeerd waar dit zo is, de zogeheten ‘Blue Zones’.  Mensen woonachtig in een Blue Zone leven grofweg naar 9 principes:

  1. Regelmatig bewegen op een natuurlijke manier,
  2. Een doel hebben in het leven,
  3. Zo min mogelijk stress ervaren,
  4. Mindful eten,
  5. Een gebalanceerd voedingspatroon nuttigen, (verse, onbewerkte voeding)
  6. Alcohol met mate,
  7. Religie of spiritualiteit aanhangen (het maakt niet uit waar je in gelooft),
  8. Familie en geliefden op de eerste plek hebben,
  9. Verbinden met anderen.

We weten wat een gezonde leefstijl is: leven naar de principes van de Blue Zones. Ondanks dat is het toch lastig om gezonde gewoonten te integreren in ons leven. Dit komt vooral door onze leefomgeving en ons oer-brein.

Ons oer brein dicteert ons zo min mogelijk te willen bewegen, zoveel mogelijk calorieën tot ons te nemen en te functioneren in en met onze kudde.

Onze huidige omgeving is ingericht met vooral zitten – aan ons bureau, in onze auto en op de bank – met overal verkrijgbaar, bewerkte ongezonde voeding zonder voedingswaarde en voortdurende stress over voldoen aan de eisen van de kudde.

Die ongezonde leefstijl leidt tot klachten en niet-overdraagbare ziekten zoals o.a. hart- en vaatziekten en diabetes. Deze ziekten zijn verantwoordelijk voor 80 % van de ziektelast in de EU-landen en de belangrijkste oorzaken van vermijdbare vroegtijdige sterfte.

Zie hier het verschil met de Blue zones.

Deze leefstijl ziekten worden nu bestreden met pillen en zorg. Dus klachten behandelend, in plaats van de oorzaak wegnemen! Oftewel dweilen met de kraan open!?

Slimmer is het voorkomen of omkeren van deze chronische leefstijl ziekten, door de leefomgeving en leefstijl te veranderen naar het model van de Blue zones.

De openbare omgeving zal helaas niet snel veranderen. Deze blijft waarschijnlijk voorlopig obesogeen: De suiker taks is vooralsnog niet ingevoerd. De auto gaat nog altijd voor de fiets. Stress is all over, met de social media als gids. Voortdurend verbonden met de omgeving.

Van de omgeving hoeven we het dus niet te hebben. Met het vergroten van onze eigen mentale weerbaarheid kunnen we bovenstaande uitdagingen in het leven mogelijk wel aan?

Met grote mentale veerkracht kan je kiezen voor gezond gedrag. Met mentale fitheid zo vaak mogelijk kiezen voor de gezonde alternatieven.

Hier kan leefstijl arbozorg helpen!

Want 50% van iemand zijn wakkere tijd wordt doorgebracht op het werk. Leefstijl arbozorg helpt de individuele medewerker met het vergroten van de mentale fitheid en denkt mee hoe de werkomgeving gezond te veranderen. Mentaal en fysiek.

Bij leefstijl arbozorg ligt de focus vooral op het voorkomen van ziek worden, met de medewerker zelf in de lead.  Een echt empathisch gesprek tussen medewerker en leidinggevende is de basis voor het voorkomen van uitval. In dit echte gesprek wordt de medewerker gestimuleerd de verantwoording te nemen over het eigen leven, met aandacht voor gezondheid en vitaliteit, naast het functioneren en de loopbaan.

‘Wat heb ik zelf te doen om gezond te blijven? Wat ga ik kiezen?’