13 maart 2024

Ondersteun je medewerkers tijdens de ramadan

De komende maand staat voor veel mensen in het teken van de ramadan. Sommige werkgevers vasten zelf, bij anderen roept het vragen op. Zoals: hoe kan ik mijn medewerkers het beste ondersteunen tijdens deze periode? Waar kan ik rekening mee houden en hoe toon ik goed werkgeverschap tijdens de ramadan?

Wat is de ramadan?

De ramadan is een periode van bezinning, zelfreflectie, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Iedere moslim beleeft de ramadan anders. De een reflecteert op zijn eigen gedrag, terwijl de ander zijn bijdrage aan de maatschappij evalueert. Deelnemers van de ramadan vasten een maand lang. Aan het eind van deze periode wordt de ramadan afgesloten met het Suikerfeest: Eid-ul Fitr.

Juridische kaders

Specifieke wetgeving omtrent werkgevers en de ramadan bestaat niet, maar er zijn een aantal wetten die je in je achterhoofd moet houden:

  • De Wet Gelijke Behandeling: deze schrijft voor dat een werkgever zijn of haar medewerkers niet mag verbieden te bidden op werk.
  • Een werkgever mag de opname van een vrije dag in verband met een religieuze feestdag niet weigeren. Denk bijvoorbeeld aan Eid-ul Fitr.

Aandachtsgebieden voor werkgevers

Ondersteunen gaat verder dan nadenken wat je tegen iemand moet zeggen die vast tijdens de ramadan. Het gaat om begrip en respect tonen. Bewustzijn van de behoeften van je medewerkers én niet vooronderstellen wat zij nodig hebben.

Dit begint met de simpele vraag: wat kan ik voor je doen? Iedere moslim doet op zijn of haar eigen manier mee aan de ramadan. De een begint liever iets later in de ochtend met werk, de ander waardeert een stilte- of gebedsruimte.

Flexibele werktijden

Vasten heeft invloed op de energieniveaus van je medewerkers, dit in combinatie met langere nachten die in gemeenschap worden doorgebracht en vaak vroegere ochtenden waar er ontbeten wordt voor zonsopgang.

De mogelijkheid voor flexibele werktijden, zoals vroegere begin- en latere eindtijden, kunnen je medewerkers helpen om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren.

Verlofaanvragen

De laatste tien dagen van de ramadan worden beschouwd als de meest heilige van de maand. Er kan in deze periode meer verlof worden aangevraagd.

In het kader van het diversiteitsbeleid maken bedrijven ook steeds vaker formele afspraken over feestdagen.
Bij sommige cao’s kun je kiezen of je vrij neemt met het Suikerfeest of met een andere, christelijke feestdag.

Eid-ul Fitr

Eid-ul Fitr is het feest dat het einde van de Ramadan markeert. De exacte datum waarop Eid valt is afhankelijk van het zien van de nieuwe maan) Dit betekent dat veel mensen mogelijk relatief kort van tevoren tijd vrij zullen vragen en anderen mogelijk 2-3 dagen vrij vragen om ervoor te zorgen dat ze vrij zijn op het juiste moment.

Waar het werk het toelaat, is het fijn als medewerkers voorlopig 2-3 dagen vrij kunnen vragen en vervolgens de dagen werken die buiten de Eid-dagen vallen.

Creëer bidmomenten

Een moslim is verplicht 5 keer per dag te bidden. Dit moet op bepaalde tijden, dus het kan voorkomen dat een medewerker onder werktijd wil bidden. Als je hier als werkgever rekening mee houdt, zo ver dit kan, wordt dat zeer gewaardeerd.

Bied een gebedsruimte

Creëer een stilteruimte waar zowel moslims als niet-moslims zich even kunnen terugtrekken, om welke reden dan ook. Bijvoorbeeld voor het gebed, voor een moment van bezinning of om stilte tot rust te komen van alle drukte op het werk. Als je zo’n ruimte niet hebt, kun je een medewerker ook de mogelijkheid bieden om het gebed in een lokale moskee te verrichten.

Organiseer een gezamenlijke maaltijd

De maaltijden die men tijdens de ramadan na zonsondergang nuttigt, heten iftars. Als er meerdere medewerkers vasten, kun je als werkgever een gezamenlijk iftar organiseren, waarbij ook niet-moslims aan kunnen sluiten om mee te eten en meer over de ramadan te leren.

Ten slotte: oprechte aandacht schenken en vragen naar de behoeften van individuele medewerkers is het allerbelangrijkste.
Het gevoel dat er begrip is en bewustzijn, draagt bij aan de verbinding op het werk.