Praktische tips voor een ondersteunende werkomgeving

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het bevorderen van de mentale gezondheid van medewerkers. Maar zij kunnen dit niet alleen. Om een echt ondersteunende werkomgeving te creëren voor mentaal welzijn, is een bredere aanpak op organisatieniveau vereist.

Hoe cultiveer je een ondersteunende werkomgeving?

Het is belangrijk dat mentaal welzijn onderdeel wordt van de bedrijfscultuur en kernwaarden. Het is geen los project of programma, maar een continu aandachtspunt dat leidend moet zijn in beleid, faciliteiten en werkprocessen. Medewerkers moeten voelen dat er ruimte is voor kwetsbaarheid en dat hun mentale gezondheid er echt toe doet.

Wat kun je praktisch doen om je medewerkers te ondersteunen?

  1. Openheid en bewustwording:  Echte gesprekken over mentale uitdagingen, bijvoorbeeld in teambijeenkomsten, kunnen de drempel verlagen om als medewerker problemen aan te kaarten. Trainingen over onderwerpen als stress, burn-out preventie, mindfulness en veerkracht kunnen medewerkers daarnaast handvatten bieden. En duidelijke communicatielijnen, moeten ervoor zorgen dat signalen van mentale problemen snel worden opgepikt.
  2. Mentale gezondheid faciliteiten: Als organisatie kun je faciliteiten en voorzieningen bieden ter ondersteuning van mentaal welzijn. Je kunt denken aan een externe vertrouwenspersoon, coaching trajecten, therapie vergoedingen, mindfulnessruimtes en sportvoorzieningen.
  3. Promoten van een gezonde werk-privébalans: Als werkgever is het verstandig om een gezonde werk-privébalans actief te stimuleren, bijvoorbeeld door hybride werken en voldoende verlofmogelijkheden. Dit zorgt ervoor dat medewerkers werk en privé beter kunnen combineren, wat hun mentale welzijn versterkt.
  4. Fysieke werkomgeving: Ook de fysieke werkomgeving speelt een rol. Elementen als daglicht, frisse lucht, rustige ruimtes, ergonomisch meubilair en voldoende privacy dragen allemaal bij aan mentaal welzijn. In principe zou iedere werkplek een prettige, productieve en veilige omgeving moeten bieden.
  5. Ontwikkelings- en groeimogelijkheden: Wanneer medewerkers de kans krijgen om te groeien en zich te ontwikkelen, voelen ze zich meer capabel, betrokken en gewaardeerd. Als organisatie kun je hen ondersteunen door middel van cursussen, workshops en trainingen of door loopbaanontwikkeling binnen de organisatie.
  1. Erkenning en waardering: Erkenning en waardering zijn krachtige motivatoren die bijdragen aan het welzijn en de tevredenheid van medewerkers. Als werkgever kun je waardering laten blijken door regelmatige feedback te geven en medewerkers te laten weten dat hun werk wordt gewaardeerd.

Ten slotte kan mentaal welzijn worden meegenomen als vast onderdeel van HR-beleid en -processen. Van werving tot functioneringsgesprekken, verzuimbegeleiding en re-integratie, overal zou hier aandacht voor moeten zijn. Managers en het gehele leidinggevend kader hebben er baat bij om hier effectief in getraind te worden.

Het creëren van een ondersteunende werkomgeving voor mentale gezondheid vergt een mentaliteitsverandering, commitment van de gehele organisatie en consistente uitvoering. Maar de voordelen zijn groot: fittere, gemotiveerdere en productiever medewerkers en een gezonde, toekomstbestendige onderneming.