3 april 2024

Vrouwen en de overgang: doorbreek het taboe!

Iedere vrouw krijgt er vroeg of laat mee te maken: de overgang. Deze natuurlijke levensfase duurt gemiddeld 7 tot 10 jaar en brengt unieke uitdagingen met zich mee, zowel thuis als op het werk.

Klachten tijdens de overgang

Vrouwen in de overgang kunnen verschillende klachten ervaren zoals: concentratieproblemen, vermoeidheid, geheugenproblemen, slaapproblemen, verminderd zelfvertrouwen, stemmingswisselingen en fysieke pijn.

Uit onderzoek blijkt dat 55% van de vrouwen klachten ervaart die invloed hebben op hun werk en hen hierin belemmeren. Zelfs 5% van de vrouwen geeft aan dat haar klachten het werk ernstig in de weg staan.

Deze overgangsklachten drukken een stempel op iemands werkplezier, prestaties en inzetbaarheid, maar ook op het ziekteverzuim. 12 tot 34% van het ziekteverzuim van vrouwen tussen de 45 en 60 wordt gerelateerd aan overgangsklachten. Ook hebben vrouwen die overgangsklachten ervaren een groter risico op burn-out: wel liefst 32% van deze vrouwen krijgt een burn-out of loopt hier tegen aan.

Ondanks deze verontrustende cijfers is er binnen veel organisaties nog weinig aandacht voor de overgang.
Dit komt vaak door een gebrek aan kennis bij leidinggevenden, maar ook omdat het als taboe wordt beschouwd om privéproblemen zoals de overgang openlijk te bespreken.

Dit is zonde, want als organisatie kun je veel betekenen voor vrouwen en hen de juiste ondersteuning bieden om gezond en vitaal door de overgang te gaan. Dit begint met het voeren van de dialoog: het bespreekbaar maken van de overgang. Zodat het bewustzijn wordt vergroot en vrouwen het makkelijker vinden zelf het gesprek aan te gaan om hun behoeften te bespreken.

Wat kun je als organisatie doen om vrouwen te ondersteunen?

Als werkgever kun je met de juiste voorlichting, coaching, aanpassingen in werkomstandigheden en beleid ontzettend veel bereiken. Hieronder geven wij een aantal tips ter ondersteuning.

 1. Overgangsbeleid & open dialoog: Uit onderzoek van de CNV vakbond blijkt dat één op de drie vrouwen praten over de menopauze als taboe ervaart en haar klachten niet durft te bespreken op het werk.
  Het formuleren van beleid is een eerste stap om het thema bespreekbaar te maken en hierdoor van het taboe af te komen.
  Vraag hiervoor de input van vrouwen zelf, zodat zij betrokken worden en steun ervaren én om het beleid zo goed mogelijk op hen af te stemmen.
 2. Informatie en ondersteuning: Als organisatie kun je informatiesessies voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Zo kun je vrouwen informeren over wat zij zelf kunnen doen om de overgang aangenamer te maken: o.a. een gezonde leefstijl kan klachten verbeteren!
 3. Training voor leidinggevenden:
  Leidinggevenden kunnen vrouwelijke medewerkers ondersteunen door een positieve dialoog te voeren over de overgang. Dit omvat het erkennen van de impact die symptomen kunnen hebben op werkprestaties en het gezamenlijk zoeken naar aanvaardbare oplossingen.
 4. Werkaanpassingen:
  Het bieden van flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken kan vrouwen helpen om hun werk beter af te stemmen op hun fysieke en emotionele behoeften tijdens de overgang. Ook aanpassingen van de werkplek, zoals temperatuurregeling en toegang tot koud water, kunnen helpen bij het beheersen van opvliegers en andere symptomen.

Conclusie

De overgang is een natuurlijke fase in het leven van een vrouw. Een fase die kan leiden tot aanzienlijke uitdagingen. Door de realiteiten van de overgang te erkennen en bespreekbaar te maken, kunnen werkgevers hun vrouwelijke medewerksters beter ondersteunen. De dialoog over de overgang biedt ruimte voor het bespreken van uitdagingen en behoeften. Zo kunnen beide partijen gezamenlijk tot oplossingen komen om het werk productief én met plezier uit te blijven voeren, ondanks klachten.

Bronnen:

Kopenhager, T., & Guidozzi, F. (2015). Working women and the menopause. Climacteric, 18(3), 372–375.

Geukes, M., Aalst, M., Robroek, S., Laven, J., & Oosterhof, H. (2016). The impact of menopause on work ability in women with severe menopausal symptoms.. Maturitas, 90, 3-8

Hardy, C., Thorne, E., Griffiths, A., & Hunter, M. (2018). Work outcomes in midlife women: the impact of menopause, work stress and working environment. Women’s Midlife Health, 4.

Rodrigo, C., Sebire, E., Bhattacharya, S., Paranjothy, S., & Black, M. (2023). Effectiveness of workplace-based interventions to promote wellbeing among menopausal women: A systematic review. Post Reproductive Health, 29, 99 – 108.