Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?

Aandacht voor duurzaam werken is om verschillende redenen van belang. Je kunt hierbij denken aan de volgende thema’s:

Belang voor de ‘Future of Work’

Om ons heen verandert de wereld in rap temp. We hebben te maken met digitalisering, technologische ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven. Dit alles zorgt ervoor dat het werk verandert. Banen veranderen en verdwijnen soms zelf.
Maar, nieuwe banen ontstaan ook. Om wendbaar te zijn in deze arbeidsmarkt moet je flexibel zijn en jezelf doorontwikkelen. Door als organisatie aandacht te schenken aan een leven lang ontwikkelen, kan talent binnen een organisatie langer worden behouden.

Talenten werven en behouden

Een belangrijk thema voor HR is het werven en behouden van talent. Veel vacatures kunnen niet goed worden ingevuld. Door het bij- en omscholen kunnen mensen vanuit sectoren met een overschot aan personeel een overstap maken naar krapteberoepen. Werkgevers hoeven hierdoor niet over te gaan op gedwongen ontslag.

Gezondheid en preventie

Jaarlijks krijgen honderdduizenden mensen gezondheidsklachten door hun werk. Het kan gaan om fysieke problemen maar ook mentale klachten. Deze problemen ontstaan bijvoorbeeld door onveilige situaties, overbelasting, pestgedrag of agressie op de werkvloer. Dit heeft gevolgen voor het welzijn van medewerkers, zij verzuimen vaker en zijn minder productief. Goede arbeidsomstandigheden voorkomen en beperken deze problemen. Daarnaast zijn gezonde mensen gelukkiger en kunnen zij langer hun werk blijven doen.

Opvangen vergrijzing 

Door vergrijzing stijgt de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking. Duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat mensen langer kunnen blijven doorwerken. Dat kan onder meer door werk af te stemmen op de persoon, zoals minder belastend werk of verlofregelingen.

Voordelen voor werkgevers, werknemers en de maatschappij

Duurzame inzetbaarheid biedt vele voordelen voor zowel werkgevers, werknemers als de maatschappij.

Voordelen werkgevers:

 • Hogere arbeidsproductiviteit
 • Gemotiveerde en betrokken medewerkers
 • Gezonde en wendbare organisatie
 • Hoger kennisniveau van medewerkers
 • Minder ziekteverzuim en vervangend personeel nodig
 • Minder kosten aan ziek personeel
 • Minder verloop personeel
 • Betere werksfeer

Voordelen werknemers:

 • Betere fysieke en mentale gezondheid
 • Minder kans op ongevallen of blessures
 • Gelukkiger en beter bestand tegen stress
 • Meer werkplezier en betrokkenheid bij de organisatie
 • Meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • Meer werk- en inkomenszekerheid
 • Meer vaardigheden

Voordelen maatschappij:

 • Gezondere samenleving
 • Minder werklozen
 • Minder tekorten op de arbeidsmarkt
 • Minder mismatch op de arbeidsmarkt
 • Minder sociale ongelijkheid
 • Meer economische groei en welvaart
 • Minder druk op kosten voor pensioen, zorg en sociale zekerheid