De dialoog – Let’s tune

Als werkgever draag je de verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren waarin medewerkers optimaal kunnen presteren. Een omgeving waarin gezond gewerkt kan worden en waar medewerkers het werk kunnen uitvoeren dat bij hen past en de mogelijkheid hebben zich door te ontwikkelen. Medewerkers dragen aan de andere kant de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat ze vitaal en vakkundig hun werk uitvoeren. Het nemen van de eigen regie is hierbij een belangrijk onderdeel hierin.

De dialoog

De dialoog training helpt bij het versterken van het begrip en de mate van regie van leidinggevenden rond verzuim en gezondheid. Het bereid hen voor om een goed gesprek te voeren met medewerkers die aangeven wegens ziekte niet te kunnen werken en om preventieve gesprekken te voeren met medewerkers en hun regie te stimuleren. Dit zorgt voor een betere re-integratie en een betere inzetbaarheid van medewerkers.

 

 

Voor wie

Deze training is geschikt leidinggevenden en HR medewerkers. Onder leiding van een ervaren adviseur arbeid en gezondheid gaan deelnemers aan de slag met de theorie en praktijkvoorbeelden vanuit het eigen bedrijf. Zo kan de geleerde kennis direct in de praktijk worden toegebracht.

Resultaten van deze training

  • Grip op verzuim binnen de organisatie.
  • Een gedeelde manier van werken en re-integreren.
  • In staat zijn om in een vroeg stadium te signaleren.
  • Het effectief kunnen voeren van een gesprek rond (dreigend) verzuim.