Preventiemedewerker

Iedere organisatie dient tenminste één preventiemedewerker in dienst te hebben. De preventiemedewerker ondersteunt de werkgever als interne deskundige op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Met de juiste kennis kan deze medewerker een grote bijdrage leveren aan de organisatie en een brugfunctie vervullen tussen werkgever en werknemer.

De training

Deze training gaat in op de rol van de preventiemedewerker binnen de organisatie. Medewerkers krijgen inzicht en kennis op het gebied van de Arbo wet- en regelgeving en het juiste toepassen hiervan.

Ook wordt er stilgestaan bij het herkennen van Arbo risico’s en het maken van een plan om deze te voorkomen. Daarnaast worden preventiemedewerkers voorbereid op het praktische uitvoeren, of laten uitvoeren, van de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)

 

 

 

Voor wie

Deze training is geschikt voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor Arbo- en preventietaken binnen de organisatie.

Resultaten van deze training

  • Kennis van de Arbowet – en wetgeving.
  • Kennis van de arbeidsrisico’s binnen de organisatie.
  • Praktische Arbo gerelateerde taken kunnen (laten) uitvoeren