Advisering bij een grote scheepsbouwer

Een bedrijf dat interieurs voor luxejachten bouwt nam contact met ons op om hun verzuim omlaag te brengen.

De klantbehoefte

Op advies van de grootste scheepsbouwer van Nederland zocht een bedrijf dat interieurs voor luxe jachten bouwt contact met ons. De organisatie kende een relatief hoog verzuimcijfer, en gezien de fysieke aard van het werk was een kritische doorlichting van inzetbaarheids- en tevredenheidsvraagstukken bepaald geen overbodige luxe.

Onze werkwijze

Wij stelden een team samen van een bedrijfsarts en senior adviseur arbeid en gezondheid. Samen slaagden zij erin om de complexe dossiers van de klant oplosbaar te maken. Dit ging om zowel medische als niet-medische problematiek.

Middels driegesprekken, trainingen voor de bedrijfsleiding, 1-op-1 coaching sessies en heldere feedback, werd er samen een omgeving gecreëerd waarin inzetbaarheid op een positieve manier wordt benaderd.

 

De resultaten

  • Verzuimreductie – van 6% naar 3% verzuim.
  • Kostenbesparing.
  • Regie over verzuim en inzetbaarheid.