12 maart 2024

ACT Therapie

Gedurende het leven kan iemand voor verschillende uitdagingen komen te staan. Dit kunnen fysieke uitdagingen zijn zoals chronische pijn, een ziekte of een andere beperking.
Maar ook emotionele uitdagingen zoals het verlies van een dierbare, een depressie of relatieproblemen.

Ook op het werk kan iemand voor uitdagingen komen te staan: van het ervaren van een hoge werkdruk tot een conflict met een collega of pesten op de werkvloer.

Al deze uitdagingen hebben directe invloed op iemands gezondheid en daarmee direct en indirect ook op hun prestaties op het werk.

Wij geloven dat gezondheid inherent verbonden is aan iemands vermogen om zich aan te passen en de regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Helaas is dit vermogen niet altijd vanzelfsprekend. Medewerkers die voor uitdagingen staan, kunnen uit balans raken en problemen ervaren in hun dagelijkse functioneren.

Soms kunnen zij het even niet alleen aan. In deze situaties kan ACT-therapie van toegevoegde waarde zijn.

Wat is ACT therapie?

ACT staat voor Acceptance & Commitment Therapy. Het doel van deze therapie is om het dagelijkse functioneren te herpakken, op een flexibele manier om te gaan met uitdagingen en de aandacht te richten op wat echt belangrijk is.

Bij ACT staat het aanvaarden van klachten centraal (acceptatie). Medewerkers leren om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor hen zijn (commitment)

De focus ligt niet op het oplossen van klachten of het verminderen hiervan, maar op mentaal veerkrachtiger worden.

Hoe ziet een ACT traject er uit?

ACT is een ervaringsgericht begeleidingstraject waarbij medewerkers aan de slag gaan met hun gedachten, emoties en lichaam.

Het begeleidingstraject omvat:

  • Een intake en verslag
  • (max) 4 sessies / begeleiding
  • Evaluatie en eindverslag

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de sessies zijn:

  • Wat heb je te accepteren in het leven? Het gaat om kijken naar pijn en lijden in het leven, wat onlosmakelijk bij het leven hoort.
  • Welke regels (belemmerende overtuigingen) zitten in de weg?

De coach zoekt in 5 sessies uit, bij welke interventies iemand gebaat is om het dagelijkse functioneren weer te kunnen oppakken.

We gebruiken 5 gesprekken als leidraad, maar soms hebben medewerkers genoeg aan minder gesprekken. De insteek is voldoende sessies om het doel, het herpakken van het dagelijkse functioneren, te bereiken.

Wil je meer weten over deze interventie?

Neem dan contact op met [email protected]