Medewerkers ondersteunen tijdens life events

Volgens cijfers van het CBS is psychische of mentale overbelasting, overspannenheid of een burn-out de grootste oorzaak van verzuim na de griep. Deze vormen van overbelasting worden vaak veroorzaakt door te lange periodes van stress en te weinig tijd om tot rust te komen. Een belangrijke factor die bijdraagt aan deze stressvolle periodes zijn life events.

Wat zijn life events?

Life events zijn gebeurtenissen die een aanzienlijke impact hebben op het leven van een persoon. Vaak denken we bij life events aan negatieve gebeurtenissen zoals een scheiding, financiële problemen, ziekte of het overlijden van een naaste. Echter, ook positieve gebeurtenissen zoals een huwelijk, verhuizing of de geboorte van een kind kunnen leiden tot mentale overbelasting. Deze gebeurtenissen, hoe positief ook, kunnen stressvol zijn en een significante invloed hebben op het welzijn van medewerkers.

Impact van life events

Life events zelf, maar ook de voorbereiding of nasleep ervan, kunnen grote gevolgen hebben voor het welzijn van je medewerkers. Vooral in combinatie met werk, of bij meerdere life events kort na elkaar, kan het vaak te veel worden.  Hier zijn enkele veelvoorkomende effecten van life events op de mentale gezondheid van medewerkers:

  1. Emotionele stress: Life events kunnen intense emotionele stress veroorzaken. Dit kan leiden tot gevoelens van verdriet, angst, boosheid, of zelfs depressie, die de algehele gemoedstoestand en het welzijn van de medewerker kunnen beïnvloeden.
  2. Stress en angst: Life events kunnen ook leiden tot verhoogde angstniveaus, wat zich kan uiten in symptomen zoals rusteloosheid, piekeren, en paniekaanvallen. Het kan ook bestaande angststoornissen verergeren of nieuwe angstproblemen veroorzaken.
  3. Depressie: Life events hebben vaak een negatieve invloed op de stemming van medewerkers, wat kan resulteren in depressie. Gevoelens van verdriet, hopeloosheid en lusteloosheid kunnen optreden als reactie op traumatische gebeurtenissen. Deze depressieve symptomen kunnen het dagelijks functioneren van een medewerker belemmeren en hun algehele welzijn aantasten.
  4. Zelfbeeld en zelfvertrouwen: Life events kunnen het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van medewerkers schaden. Bijvoorbeeld, een ontslag kan leiden tot gevoelens van falen, terwijl een scheiding of relatiebreuk het gevoel van eigenwaarde kan aantasten. Dit kan resulteren in een gebrek aan zelfvertrouwen en motivatie op het werk.
  5. Traumatische stressstoornis (PTSS): Ernstige life events, zoals het meemaken van een gewelddadig incident, kunnen leiden tot de ontwikkeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Medewerkers die aan PTSS lijden, kunnen symptomen ervaren zoals herbelevingen van traumatische gebeurtenissen, vermijding van triggers, en overmatige prikkelbaarheid, wat hun vermogen om normaal te functioneren kan beïnvloeden.
  6. Verslavingen: Sommige medewerkers kunnen proberen om te gaan met de stress van life events door hun toevlucht te nemen tot verslavende middelen zoals alcohol, drugs of medicijnen. Dit kan leiden tot verslavingsproblemen, die de mentale gezondheid verder kunnen verslechteren en het werk in de weg staan.

Impact van life events op het werk

Life events kunnen het lastig maken voor medewerkers om volledig betrokken te blijven bij hun werk. Ze kunnen moeite hebben om deadlines te halen, deel te nemen aan vergadering, of effectief samen te werken met collega’s. Afgeleid door de persoonlijke situatie, kunnen medewerkers zich distantiëren van hun werkrollen en verantwoordelijkheden. Dit kan zich uiten als verminderde motivatie, gebrek aan initiatief, en een algemeen gevoel van afstand tot de missie en doelen van het bedrijf.

Wanneer deze kwesties niet worden aangepakt, kunnen de effecten van life events mogelijk leiden tot burn-out veroorzaakt door overmatige en langdurige stress. In andere gevallen kunnen medewerkers zich niet in staat voelen om om te gaan met de gecombineerde stress van de life events en hun werkverantwoordelijkheden, wat hen ertoe kan brengen hun baan volledig op te zeggen. Organisaties lopen hierdoor het risico waardevol talent te verliezen als ze niet voldoende ondersteuning bieden tijdens deze impactvolle tijden.

 

Rol van de werkgever: Open cultuur creëren

Als werkgever is het belangrijk om een open en ondersteunende cultuur te bevorderen wanneer het gaat om het bespreken van life events en hun impact op de mentale gezondheid van medewerkers. Het wegnemen van het stigma rond deze ervaringen en het bevorderen van openheid zijn essentiële stappen om een omgeving te creëren waarin medewerkers zich op hun gemak voelen om de uitdagingen waarmee ze te maken hebben te bespreken.

Het leiderschap binnen de organisatie speelt een belangrijke rol in het bepalen van de toon. Door openlijk de impact van life events te erkennen, stellen leiders zich kwetsbaar op en dragen ze bij aan het normaliseren van deze gesprekken. Wanneer leidinggevenden en managers hun eigen ervaringen delen over het navigeren van grote veranderingen of uitdagingen, stuurt dit een krachtig signaal dat dergelijke onderwerpen niet taboe zijn binnen de organisatie.

Daarnaast kan regelmatige communicatie vanuit het leiderschap, waarin toewijding wordt getoond om medewerkers te ondersteunen tijdens de hoogte- en dieptepunten van het leven, helpen om een cultuur van openheid te versterken.

Uiteindelijk stelt een open cultuur medewerkers in staat om de ondersteuning te zoeken die ze nodig hebben zonder angst voor oordeel of repercussies. Het bevordert een gevoel van psychologische veiligheid, waardoor individuen hun volledige, authentieke zelf naar het werk kunnen brengen, zelfs tijdens de meest uitdagende momenten van het leven.

Wat kun je praktisch doen ter ondersteuning?

Individuele ondersteuning

Een open cultuur en gespreksvoering helpen bij het achterhalen van de individuele behoeften van je medewerkers. Hierna kun je hen effectief ondersteunen. Een van de meeste effectieve manieren om dit te doen is door het bieden van individuele interventies: vertrouwelijke diensten zoals coaching, therapie, rouwbegeleiding, en meer. Individuele interventies kunnen medewerkers begeleiden door verschillende uitdagingen in hun leven.

Flexibele werkregelingen

Naast deze interventies kun je als werkgever ook flexibele werkregelingen bieden, zoals thuiswerken of flexibele werkuren. Deze flexibiliteit kan van onschatbare waarde zijn voor medewerkers die persoonlijke uitdagingen doormaken, waardoor ze werk- en privé-verantwoordelijkheden beter kunnen balanceren.

Promoten gezondheidsinitiatieven

Als werkgever is het belangrijk om gezondheidsinitiatieven en regelingen actief te promoten en medewerkers aan te moedigen om hier gebruik van te maken, zonder angst voor stigma of repercussies. Regelmatig communiceren over de beschikbare ondersteuning kan helpen om het idee van hulp vragen te normaliseren en een ondersteunende werkcultuur te bevorderen.

Rol van leidinggevenden

Empathische gesprekken

Aan de frontlinie van een organisatie spelen leidinggevenden een cruciale rol in het ondersteunen van medewerkers bij life events.
Hen uitrusten met de juiste vaardigheden en mindset is essentieel voor het bevorderen van een empathische en ondersteunende werkomgeving.
Dit kan o.a. door training gericht op het versterken van emotionele intelligentie, actief luisteren, en coachingstechnieken om zinvolle gesprekken over life events te voeren. Het doel is dat leidinggevenden in staat zijn om een empathisch gesprek te voeren, waarbij ze een veilige ruimte bieden voor medewerkers om hun situatie te bespreken zonder angst voor oordeel.

Wat doe je na het gesprek?

Naast het voeren van het gesprek, is het belangrijk dat leidinggevenden weten wat ze concreet kunnen doen ná het gesprek. Het is daarom noodzakelijk dat leidinggevenden goed op de hoogte zijn van de ondersteunende mogelijkheden die de organisatie biedt. Ook moeten ze leren hoe ze werkbelasting en deadlines passend kunnen aanpassen, zodat medewerkers de flexibiliteit en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben tijdens moeilijke tijden. Dit kan inhouden dat taken tijdelijk opnieuw worden verdeeld, realistische verwachtingen worden gesteld, of alternatieve werkregelingen worden verkend.

Conclusie

Life events kunnen een aanzienlijke impact hebben op het welzijn van medewerkers. Als werkgever speel je een cruciale rol in het bieden van ondersteuning tijdens deze periodes. Dit kan door een cultuur van openheid en empathie te bevorderen, training voor leidinggevenden en het bieden van flexibele werkregelingen en individuele interventies. Door medewerkers proactief te ondersteunen, kun je bijdragen aan hun veerkracht en betrokkenheid, wat uiteindelijk leidt tot een gezondere en productievere werkomgeving.