15 november 2022

Hoe maak je signalen van psychische klachten bespreekbaar?

In het herkennen van signalen ligt niet de kern van preventie van uitval door psychische klachten. Vooral het creëren van een open sfeer, waarin ruimte is om psychische klachten bespreekbaar te maken, ondersteunt in het voorkomen van uitval.

Dat je niets hoort, wil nog niet zeggen dat er ook niets is. Een op de vier werknemers zou de werkgever bij psychische problemen niet inlichten, blijkt uit onderzoek van Tilburg University.

Op verschillende niveaus kan hier aandacht aan besteed worden. Is merkbaar dat psychische klachten effect op het werk hebben, maar heeft de medewerker zelf niet het initiatief genomen om dit te bespreken? Dan kan het goed zijn het gesprek zelf aan te kaarten.

Hoe pak je dit aan?

 • Laat zien dat je er bent, bij je medewerker. Bij veel thuis werken: zoek extra veel contact.
 • Ga na hoe medewerker zelf kijkt naar zijn situatie.
 • Vertrouw op je eigen ‘onderbuikgevoel’ en check dit bij medewerker.
 • Voorkom dat je gaat invullen wat er aan de hand is voor je medewerker.

Wanneer ga ik het gesprek aan?

Op het moment dat iemand zelf niet open is over zaken waar hij of zij tegenaan loopt, kan het zo zijn dat het gesprek op een andere manier op gang gebracht moet worden. Belangrijk hierin is: durf het aan te kaarten. Wanneer iemands functioneren is verminderd, is het belangrijk om hier gezamenlijk een beeld over te vormen. Zonder die afstemming laten de betrokkenen hun eigen individuele interpretatie erop los en dat werkt averechts. Wil iemand de oorzaken van de problemen niet aankaarten, bijvoorbeeld omdat deze in de privésfeer liggen? Ga dan tenminste in gesprek over de weerslag die de problemen hebben op het functioneren van iemand.

Acties die je kunt overwegen

 • Neem je eigen overtuigingen en opvattingen over psychische klachten onder de loep. Die hebben we allemaal en dat is normaal. Deze zijn bepalend voor je reactie als leidinggevende.
 • Afscheid nemen van beperkte overtuigingen, met de tip: Laat OMA (wat vaker) thuis: Oordelen, Meningen, Adviezen.
 • Signalen van een medewerker ook meenemen bij analyse van gehele team. Soms zijn deze medewerkers de waarschuwingssystemen dat er mogelijk structureel iets mis is in de werkomgeving.
 • Je zorgen in vertrouwen delen en advies vragen van bedrijfsarts of arbeidsdeskundige.
 • Vergroten van je kennis over psychische klachten door informatie in te winnen bij je adviseur arbeid en gezondheid of bedrijfsarts.
 • Licht medewerkers op eigen initiatief in over de mogelijke ondersteuningsmiddelen.
  – Deel regelmatig de naam en contactgegevens van de vertrouwenspersonen.
  – Wijs op de mogelijkheden rondom coaching of andere hulpmiddelen.

Rol van medewerker

Je medewerker heeft de verantwoordelijkheid jou als leidinggevende te informeren zodra psychische klachten het werk beïnvloeden. Je medewerker hoeft niet open te zijn over oorzaken van psychische klachten of diagnoses. Hij moet wel aangeven wat de consequenties eventueel zijn voor het werk en wat hij nodig heeft om te blijven werken.

Rol van arbodienst

Bieden van expertise en ondersteuning bij het leren signaleren aan leidinggevenden. Wij zijn beschikbaar om in vroeg stadium te sparren over signalen.

 

Bronnen:

 

Tilburg University –

Han –  Signaleer op tijd veranderend gedrag
AWVN – Hoe u risicofactoren op het werk vermindert en reageert op vroege signalen