15 november 2022

Hoe maak je psychische klachten bespreekbaar?

Een op de vier medewerkers zou de werkgever bij psychische problemen niet inlichten, blijkt uit onderzoek van Tilburg University.

Dit terwijl psychische klachten diepgaande gevolgen hebben, niet alleen voor medewerkers zelf, maar ook voor het hele team en de bedrijfsresultaten.
Hoe kun je als leidinggevende ervoor zorgen dat dit soort klachten besproken worden?

 

Dat je niets hoort, wil nog niet zeggen dat er ook niets is.

Veel medewerkers kampen met mentale klachten, zonder hier iets van te laten merken. Zij werken door, ondanks dat zij zich niet fit voelen.
Op de korte termijn leidt dit tot productieverlies, op de lange termijn kan dit leiden tot uitval of zelfs een burn-out.

De eerste stap in het bespreekbaar maken van psychische klachten is het creëren van een open cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om over hun problemen te praten.

Creëren van een open cultuur

Als leidinggevende speel je een cruciale rol bij het creëren van een open cultuur. Je kunt hieraan bijdragen door o.a.:

 1. Het tonen van openheid over je eigen uitdagingen en hoe je zelf met stress omgaat. Dit zet de toon voor openheid en vertrouwen.
 2. Het aanbieden van trainingen die gericht zijn op het herkennen van stresssignalen en communicatievaardigheden om deze te bespreken.
 3. Regelmatige check-ins waarin niet alleen de prestaties, maar ook het welzijn van medewerkers centraal staat.
 4. Het stimuleren van een cultuur waar feedback geven en ontvangen normaal is, inclusief over welzijn en werkbeleving.
 5. Ervoor te zorgen dat alle medewerkers gemakkelijk toegang hebben tot professionele psychologische hulp en andere ondersteuningsmiddelen.

Wanneer ga je zelf het gesprek aan?

Veranderingen in prestaties, afwezigheidspatronen, of gedrag kunnen indicaties zijn van onderliggende problemen. Wanneer je merkt dat het slechter gaat met je medewerker, maar hij of zij hier zelf niet open over is, kan het goed zijn om het gesprek zelf aan te gaan. Belangrijk hierin is: durf problemen aan te kaarten.

Wanneer iemands functioneren is verminderd, is het belangrijk om hier samen een beeld over te vormen. Wil iemand de oorzaken van de problemen niet bespreken, bijvoorbeeld omdat deze in de privésfeer liggen? Ga dan tenminste in gesprek over de weerslag die de problemen hebben op zijn of haar functioneren.

Hoe pak je het gesprek aan?

 1. Creëer een veilige omgeving: Zorg dat het gesprek plaatsvindt in een rustige en privésetting waar de medewerker zich veilig voelt.
 2. Wees empathisch en open: Toon empathie en stel je open voor het luisteren naar de ervaringen van de medewerker zonder te oordelen.
 3. Gebruik open vragen: Stel open vragen die de medewerker aanmoedigen om te praten over hun gevoelens en ervaringen.
 4. Bied ondersteuning: Bespreek de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden, zoals professionele hulp of aanpassingen in het werk.

Follow-up

Nadat een medewerker zijn of haar psychische klachten heeft gedeeld, is het belangrijk om adequate follow-up te bieden. Dit kan inhouden dat je samen met de medewerker een plan maakt voor aanpassingen in het werk, doorverwijzing naar professionele hulp, of simpelweg regelmatige gesprekken om de voortgang te bespreken.

Praktische tips voor tijdens het gesprek

 • Neem je eigen overtuigingen en opvattingen over psychische klachten onder de loep. Die hebben we allemaal en dat is normaal. Deze zijn bepalend voor je reactie als leidinggevende.
 • Neem afscheid van beperkende overtuigingen, met de tip: Laat OMA (wat vaker) thuis: Oordelen, Meningen, Adviezen.

Door deze stappen te implementeren, kun je als bedrijf een gezondere, meer inclusieve werkomgeving creëren waarin iedereen de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft.