Bedrijfsmaatschappelijk werk

Als mens krijg je gedurende je leven te maken met uitdagingen, zowel thuis als op het werk. Werkstress, ingrijpende life events, gevoelens van onrust en verdriet, het zijn zomaar wat factoren die van invloed kunnen zijn op iemands functioneren en kunnen leiden tot stress of zelfs ziekteverzuim.

Inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk

Een bedrijfsmaatschappelijk werker biedt ondersteuning aan medewerkers die geconfronteerd worden met uitdagingen in hun werk- en privéleven. Door hen te helpen klachten op te lossen of hanteerbaar te maken, draagt de bedrijfsmaatschappelijk werker bij aan het welzijn van medewerkers en de continuïteit binnen de organisatie.

Onze aanpak: ACT methode

Tijdens de coaching sessies wordt er gebruik gemaakt Acceptance and Commitment Therapy (ACT) om de mentale gezondheid te versterken. ACT is een krachtige methode die medewerkers helpt te accepteren wat zij niet kunnen veranderen en hen aanmoedigt een flexibele mindset te ontwikkelen. De focus ligt op het versterken van het zelf oplossend vermogen van medewerkers en hun veerkracht, zowel voor de korte als lange termijn.

 

Resultaten

Bedrijfsmaatschappelijk werk heeft een positieve invloed op zowel individuele medewerkers als de bredere organisatie. Verwachte resultaten zijn onder andere:

  • Verbeterd emotioneel welzijn: Medewerkers ervaren minder stress en angst door effectieve ondersteuning bij levensgebeurtenissen.
  • Verhoogde veerkracht: Medewerkers ontwikkelen betere coping-mechanismen om met uitdagingen om te gaan.
  • Behouden productiviteit: Door ondersteuning kunnen medewerkers hun werk beter voortzetten ondanks persoonlijke uitdagingen.
  • Versterkte werk-privé balans: Medewerkers vinden een betere balans tussen hun professionele en persoonlijke leven.
  • Gezonde werkcultuur: Een ondersteunende werkomgeving draagt bij aan een cultuur van zorg en welzijn binnen de organisatie.

Bij ons staat het welzijn van de medewerkers centraal, vooral tijdens ingrijpende levensgebeurtenissen. Wij bieden de nodige steun en begeleiding om hen te helpen veerkrachtig en gemotiveerd te blijven.

Interesse in deze interventie?

Neem contact op