13 februari 2023

Workshop Wendbaarheid – Meld je nu aan!

Heb jij als HR-professional in je werkomgeving te maken met transities óf staat je organisatie op het punt om nieuwe werkmethoden te gaan doorvoeren? Wil je mensen en teams graag ondersteunen bij deze veranderingen, zodat zij het maximale uit zichzelf kunnen halen? Dan is de workshop ‘Wendbaarheid’ interessant voor jou!

Tijdens deze workshop leer je hoe je de wendbaarheid binnen je organisatie op een praktische manier kunt versterken, hoe je wendbaar organiseert en wendbaarheid stimuleert om je medewerkers mee te laten groeien met de veranderingen binnen hun werkomgeving.

Een wendbare organisatie is een toekomstbestendige organisatie

De manieren waarop we werken veranderen steeds sneller. Digitalisering en automatisering zorgen voor nieuwe werkzaamheden, hybride werkvormen zorgen voor een nieuwe organisatie van werk en vergrijzing zorgt voor een grotere behoefte aan bijscholing.

Naast deze algemene thema’s, kunnen organisaties ook te maken krijgen met fusies, overnames of veranderingen in management die leiden tot een andere visie.

Om goed om te gaan met deze veranderingen, dien je als organisatie wendbaar te zijn. Wendbaarheid is het vermogen om snel en effectief te kunnen veranderen. Het helpt organisaties om in de basis soepel te kunnen reageren op onverwachte omstandigheden.

Een wendbare organisatie betekent niet alleen een andere strategie met nieuw leiderschap, maar ook een nieuwe ordening van de organisatie.

De taak van de HR-professional is om de organisatie te helpen om wendbaar te blijven. Als organisatie dien je wendbaar te organiseren en wendbaarheid van medewerkers te stimuleren. De wendbaarheid en het lerend  vermogen van medewerkers vormen in alles de sleutel tot een succesvolle organisatieontwikkeling.

De ervaring leert echter dat het lastig is om de wendbaarheid binnen de organisatie of binnen een team op een praktische manier te versterken.

De workshop ‘wendbaarheid’ helpt hierbij. Tijdens de workshop word je meegenomen in het begrip wendbaarheid en de vier dimensies van wendbaarheid. Je onderzoekt waarom wendbaarheid relevant is in jouw context, gaat op een praktische en resultaatgerichte wijze aan de slag met het in kaart brengen van je huidige situatie en ontdekt waar de meeste winst te behalen valt.

Tijdens de workshop worden er concrete interventies besproken waarmee je na afloop direct aan de slag kunt om de wendbaarheid in jouw organisatie te versterken. Ook leer je hoe je het goede gesprek over wendbaarheid voert en kunt zorgen voor een goede follow-up, voor duurzame resultaten.

Hanneke Moonen

De workshop zal worden geleid door drs. Hanneke Moonen.

Hanneke is specialist in strategische personeelsplanning en wendbaarheid. Ze begeleidt vele besturen, managementteams en Hr-professionals bij het aanscherpen van hun organisatiestrategie en de vertaling hiervan naar strategisch HRM. Ze heeft duizenden leidinggevenden en adviseurs begeleid in het toekomstbestendig maken van hun teams/organisatie.

Ze is een veelgevraagd spreker, procesbegeleider, trainer en docent bij Nyenrode en auteur van het HOE boek voor Strategische personeelsplanning. In 2021 verscheen van haar hand het Hoe boek voor wendbaarheid waarin ze weer een complex thema vertaalt naar een praktische aanpak en interventies waar je zelf direct mee aan de slag kunt.

Haar inspiratie vindt zij in het praktisch uitvoeren van strategie, blijven vernieuwen en tot resultaten komen. Ze heeft een rotsvast vertrouwen in de oplossingskracht van mensen in organisaties. In het begeleiden van groepen kiest ze voor interactie, gezamenlijk analyseren en het delen van ervaringen: inspiratie! Haar achtergrond: Personeelswetenschappen en Psychologie.

Deelnemen aan de workshop?

Wil je ook deelnemen aan deze workshop? Schrijf je dan in via onze website. Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met je op om de deelname te bevestigen.

Vanwege de hoge mate van interactiviteit tijdens de workshop is er en max. aantal deelnemers van 20. First come, first served!

Kosten workshop: € 400,00 excl. BTW
Datum: 16-03-2023 van 13:00 tot 17:00
Locatie: Van Altena en de Jongh

Meld je nu aan