31 maart 2023

Ziekteverzuim stijgt: kort door griep, lang door stress

Het ziekteverzuim in Nederland is in februari 2023 opnieuw hoger. Het korte verzuim steeg vooral door griep en is ‘normaal voor een griepgolf’. Het lange verzuim, voornamelijk het gevolg van klachten door stress, blijft echter ook groeien.

Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder al dat het ziekteverzuim het hoogste niveau ooit nadert. Volgens het CBS lag het ziekteverzuimpercentage in de laatste drie maanden van 2022 op 5,6 procent.

Kort ziekteverzuim door griep is normaal fenomeen

De griepgolf hield ook in februari aan. Volgens de twee arbodiensten meldden van elke duizend medewerkers 85 mensen zich in die maand ziek. In januari waren dat er nog 78. Die stijging schrijven de diensten vooral toe aan de heersende griepgolf. Dit korte ziekteverzuim is vergelijkbaar met dat tijdens eerdere griepgolven.

Maar lang verzuim door stress is zorgwekkend

Tegelijkertijd constateren de arbodiensten dat lang verzuim door stress nog altijd toeneemt. Het gaat hierbij om medewerkers die langer dan zes weken uitvallen. In 2022 was het langdurend ziekteverzuim door stressklachten 13 procent hoger dan in 2019, vóór de coronapandemie.

Duurzame oplossing voor ziekteverzuim door stress

Medewerkers met stressgerelateerde klachten vallen gemiddeld 195 dagen uit. Bij overspanning zijn dat gemiddeld 228 dagen en bij een burn-out zelfs 288 dagen. Na een lichte daling in ziekteverzuim door stress tijdens de coronapandemie, zet de stijging nu weer in.

Het is daarom zaak dat werkgevers en medewerkers samen werken aan een duurzame oplossing. Dat kan binnen een psychologisch veilige werkcultuur, door signalen te herkennen en vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan. Dit zorgt ervoor dat medewerkers aan het werk kunnen blijven en zo blijft het ziekteverzuim binnen de perken.

Meer geld uittrekken voor verzuimbeperking

Ook aan de duur van het ziekteverzuim valt wat te doen. En dat is belangrijk in de huidige krappe arbeidsmarkt. Verzuimbegeleider Acture stelt dat de verzuimduur met 48 procent kan dalen door actieve begeleiding van zieke medewerkers. Dit kan onder meer door ondersteuning bij psychische klachten en een betere werk-privébalans. Het kabinet moet daarom meer geld uittrekken voor verzuimbeperking, vindt de instantie.

 

Bron: Arbo.nl