Grip op verzuim

Gezond werken is van belang in iedere organisatie. Een randvoorwaarde voor gezond werk is de match tussen werk en persoon. In een ideale situatie past iedere werknemer goed op zijn werk en voelt hij zich veilig, autonoom en verbonden. Maar wanneer heeft iemand passend werk? En hoe kun je zien als werk en persoon niet meer passen? Hoe herken je (dreigend) uitval?

De match tussen mens en werk

Aan het begin van een nieuwe arbeidsrelatie gaan beide partijen er vanuit dat het werk goed past bij de persoon en andersom. Maar in de loop van de tijd kunnen zowel werk als persoon veranderen. In een ideale situatie past de werknemer zich aan en/of past het werk zich aan en groeien beiden met elkaar mee. Zo blijft de match bestaan. Dit gebeurt echter niet altijd. In sommige gevallen ontstaat er een mismatch. Een werknemer kan (tijdelijk of langdurig) niet meer leveren wat het werk van hen verwacht.

Grip op verzuim

De training helpt werkgevers en werknemers om met elkaar in gesprek te gaan over het werk en de match met het werk. Voor de werkgever biedt het gesprek inzicht in hoeverre de medewerker matcht met het werk en hoe deze match kan worden versterkt. Voor de werknemer biedt het perspectief en actiepunten waarmee zij direct zelf aan de slag kunnen.

Voor wie

Deze training is geschikt voor zowel leidinggevenden als werknemers. De training kan individueel worden gegeven of in sub groepjes per afdeling.

Resultaten van deze training

  • Het voeren van een effectief en gelijkwaardig gesprek.
  • Goed kunnen luisteren naar elkaar.
  • Een goede inschatting kunnen maken van de match tussen werk en persoon.
  • In staat zijn om acties af te spreken om deze match te versterken.