WGA voorkomen

Als werkgever ben je twaalf jaar verantwoordelijk voor medewerkers die ziek uit dienst gaan of arbeidsongeschikt worden. Er is sprake van zowel een financiële verantwoordelijkheid als een re-integratieverplichting. Het voorkomen van arbeidsgeschiktheid, of het beperken van de duur, is een financiële besparing voor de werkgever en voorkomt een inkomensterugval bij werknemers. Het grootste voordeel is echter dat de werknemer wederom actief kan participeren op de arbeidsmarkt.

WGA preventie

Hoe langer iemand ziek is, hoe lastiger en duurder het is om wederom aan het werk te gaan. Als werkgever doe je er goed aan om vroegtijdig te investeren in preventie en er voor te zorgen dat medewerkers zowel fysiek als mentaal in staat blijven om te werken.

Een onderdeel hiervan is de match met het werk. In een veranderende arbeidsmarkt is het van belang dat de kennis en kunde van medewerkers blijven aansluiten met het werk dat zij doen.

 

 

 

Re-integratie

Wanneer langdurige ziekte niet kan worden voorkomen, gaat de focus naar het gezonde en snelle re-integreren in het werk. Het is daarbij van belang dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de medewerker, in plaats van zijn of haar beperkingen.

Omdat iedere medewerker uniek is, kunnen persoonsgerichte interventies bijdragen aan een snelle(re) re-integratie. Een individuele aanpak is een randvoorwaarde voor een effectieve re-integratie.

 

 

 

 

 

De training

Deze training biedt kennis op het gebied van de WGA, wat houdt deze wet in en wat zijn de opties wat betreft verzekeringen of het dragen van het eigen risico. Welke praktische middelen kun je als werkgever inzetten om langdurig verzuim te voorkomen en hoe kun je medewerkers zo goed mogelijk begeleiden tijdens hun re-integratie?

Voor wie

Deze training is geschikt voor HR medewerkers, leidinggevenden of medewerkers in een management rol.

Resultaten van deze training

  • Gedegen kennis over de WGA.
  • Preventief kunnen inzetten op dreigend verzuim.
  • Effectieve begeleiding bieden bij (langdurig) verzuim.