26 augustus 2022

Privacyverordening: do’s en dont’s

Als werkgever krijgt u te maken met persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. Het is belangrijk om deze gegevens goed te beschermen en de privacy van uw medewerkers te waarborgen. Daarbij moet u zich houden aan de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er op toe dat organisaties dit op de juiste manier doen.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Als werkgever krijgt u te maken met medewerkers die verzuimen of dreigen te verzuimen. Tijdens gesprekken met deze medewerkers probeert u te achterhalen wat hun arbeidsmogelijkheden zijn en welke vervolg acties u het beste kunt ondernemen. Het is erg belangrijk om goed te weten welke vragen u hierbij wel of niet mag stellen, én wat u mag vastleggen.

 

Do’s: wat mag u wel vragen en vastleggen?

Als werkgever mag u enkel vragen stellen gerelateerd aan de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker. Dit houdt in dat u hem of haar arbeidsgerelateerde vragen mag stellen die betrekking hebben tot de eigen functie. Vragen die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de loondoorbetalingsverplichting, begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers.

U kunt hierbij denken aan vragen over:

  • Aangepast werk
  • Aangepaste werktijden
  • Een andere werkplek

Dont’s: wat mag u niet vastleggen?

Als werkgever mag u niet vragen naar medisch gerelateerde gegevens of niet voor het doel relevante persoonsgegevens. Dit gaat bijvoorbeeld in op de functionele mogelijkheden en beperkingen van medewerkers. Denk hierbij aan; knielen, hurken, staan, lopen etc.

Welke vragen kunt u als werkgever het beste stellen?

U weet nu naar welke informatie u wel en niet mag vragen. Maar naar welke informatie kunt u nou het beste vragen? Welke vragen geven informatie vrij die invloed heeft op verzuim?

Wij geloven dat er een aantal essentiële vragen zijn voor een efficiënt verzuimgesprek. Vragen die er voor zorgen dat u snel tot actie kunt overgaan om uw medewerkers te helpen bij de terugkeer naar hun werk.

Tijdens onze training ‘Aanvraag verzuimverlof en privacy‘ leren wij u o.a. welke vragen dit zijn en hoe u aan de hand van deze vragen tot een gedegen Plan van Aanpak kunt komen.