Verzuimbeheersing

Wij ondersteunen organisaties bij het creëren van een goede match tussen mens en werk. In een gezonde werkomgeving kunnen medewerkers hun talenten optimaal benutten en hebben zij de regie op hun eigen werk, zijn teams goed op elkaar ingespeeld, en kan de organisatie vooruit kijken naar de toekomst. Met onze planmatige aanpak helpen wij organisaties dit te realiseren – zodat medewerkers met plezier naar hun werk gaan en verzuim laag en beheersbaar blijft.   

 

Onze visie en aanpak

Wij vinden het belangrijk dat mensen hun werk gezond kunnen uitvoeren en werk doen dat écht bij hen past. Wij kijken daarom naar het geheel: naar de samenhang tussen individu, team en organisatie. In onze dienstverlening luisteren we naar u en bieden we maatwerk.

In onze visie kan vrijwel iedereen werken, al is soms ondersteuning nodig. Wij helpen bij het (leren) herkennen en het bespreekbaar maken van dreigende mismatches binnen uw organisatie. Wij geven aan wat beter kan én versterken wat al goed gaat – zodat verzuim laag en beheersbaar blijft. 

Het ‘Match-model’

In onze dienstverlening staat hetMatch-model’ centraal. Met deze onderscheidende methode ondersteunen we organisaties bij het creëren van een goede match tussen mens en werk, op elk niveau van de organisatie. Wij onderzoeken wat de echte oorzaken zijn achter het verzuim van uw medewerkers, kijken preventief waar verzuim dreigt en stellen interventies voor. Wij zorgen ervoor dat uitvallende medewerkers weer snel aan het werk gaan – en ook duurzaam aan het werk blijven. Lees hier meer over onze methode

Voor medewerkers: in de spreekkamer

Omdat iedere medewerker en situatie uniek is, vinden wij het belangrijk om grondig te onderzoeken wat de oorzaken zijn achter verzuim. Onze artsen nemen écht de tijd en gaan het eerlijke gesprek aan om zo samen tot een optimaal en duurzaam herstel te komen. Ze maken hierbij gebruik van motiverende gespreksvoering en de inzichten vanuit de positieve gezondheid.

In onze gesprekken stimuleren we medewerkers om goed na te denken over hun behoeften en wensen en die eerlijk te benoemen. We kijken of de kennis, vaardigheden en inzet van medewerkers (nog) past bij het werk dat zij doen, en hoe dit er in de toekomst uit zal zien. Door eerlijk te benoemen wat er goed gaat en wat beter kan, ontstaat ruimte voor gezonde oplossingen en meer werkplezier. 

Voor teams: samenwerken en re-integreren

Verzuim, zeker als er een mismatch met werk aan ten grondslag ligt, heeft een grote impact op het functioneren van teams. In onze verzuimbegeleiding kijken wij daarom altijd naar het team-niveau: hoe functioneren teams, hoe wordt er leiding gegeven en hoe verloopt het verzuim- en re-integratieproces binnen een team? 

Ook kijken wij juist  naar wat er goed gaat binnen een team. Waardoor en wanneer werken mensen effectief en gezond? Wij staan hierbij naast de medewerker en de leidinggevende om te coachen en trainen. Wij geloven in zelfsturend en zelfoplossend vermogen, want uiteindelijk moet het team het zelf doen.

Voor organisaties: specialist in complex en langdurig verzuim

Onze verzuimbegeleiding kenmerkt zich door een planmatige en integrale aanpak, uniek en op maat gemaakt voor iedere organisatie. Complex of langdurig verzuim is namelijk bijna altijd een organisatievraagstuk. 

Als uw partner zorgen wij voor een op maat gemaakt tweejarenplan. Dit begint met een uitgebreide verzuimanalyse, zowel op organisatie- als op afdelingsniveau. We nemen de lopende dossiers samen met u door en onderzoeken waar de aandachtspunten liggen.

Wij gaan in gesprek met zowel management als leidinggevenden en brengen de verwachtingen en behoeften in kaart.

Op vaste overlegmomenten evalueren we het plan en stellen het waar nodig bij. Zo onderzoeken we niet alleen de huidige situatie, maar kijken we ook alvast vooruit naar veranderingen in de organisatie en in de toekomst van werk.

Onze teamsamenstelling

Wij vinden persoonlijk contact en korte lijnen belangrijk in onze samenwerkingen. We stellen daarom een vast team samen voor al onze klanten dat bestaat uit een arts en een adviseur arbeid en gezondheid. Samen bekijken zij elk niveau van de organisatie. Omdat meerdere blikken beter zijn dan een, gaan zij op vaste momenten met elkaar in gesprek over lopende dossiers. Samen komen zij tot de beste oplossingen voor uw verzuim.

Onze aanpak

  • Planmatige en aanpak met vaste bijstuurmomenten.
  • Persoonlijke aanpak met korte lijnen.
  • Vaste teamsamenstelling per klant.
  • Volledige en integrale aanpak, gericht op verzuim, preventie en duurzame inzetbaarheid.
  • Mismatch, dreigende mismatch en match volledig in beeld krijgen. 

Belangrijkste resultaten

  • Uw verzuim is beheerst op een voor u acceptabel niveau 
  • Uw schadelast, o.a. De WGA-intrede, is zo laag mogelijk
  • U managet uw duurzame inzetbaarheid op individueel, team- en organisatieniveau 
  • U werkt met ons samen als een partner en overziet verzuim op alle niveaus 

Wij bieden trainingen aan voor alle lagen van uw organisatie

Bekijk alle trainingen

Grip op verzuim

Wanneer heeft iemand passend werk? En hoe kun je zien als werk en persoon niet meer passen? Hoe herken je (dreigend) uitval?

Lees meer

Aanvraag verzuimverlof en privacy

Iedere organisatie krijgt te maken met ziekmeldingen, maar niet iedereen is op de hoogte van de regels die hierbij komen kijken. Welke gegevens leg je wel of niet vast?

Lees meer

De dialoog – Let’s tune

Hoe versterk je het begrip en de mate van regie van leidinggevenden rond verzuim en gezondheid? En hoe voer je het goede gesprek met je medewerkers?

Lees meer

Laatste artikelen

Werkaanpassingen bij dreigend verzuim

Je medewerker dreigt uit balans te raken of vertoont ander gedrag. De reden hiervan kan de psychische klacht zelf zijn. Maar ook andere zaken kunnen een rol spelen: de inhoud van het werk, de werkdruk of bijvoorbeeld de beperkte eigen regie die je medewerker ervaart.

Privacyverordening: do’s en dont’s

Als werkgever krijgt u te maken met persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. Het is belangrijk om deze gegevens goed te beschermen en de privacy van uw medewerkers te waarborgen. Daarbij moet u zich houden aan de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er op toe dat organisaties dit op de juiste manier doen.

Nazorg voor medewerkers die corona hebben gehad

Welke ondersteuning kunt u uw medewerkers bieden tijdens hun herstel van corona?

Future of Work: welke invloed hebben nieuwe technologieën op ons werk?